Controller of web site www.jj-electronic.com may send you a cookie. A cookie stores a small data file on your computer. They are used for purpose of basic functionality of redaction system of web site. It is commonly used tool.

What are cookies?
A cookie stores a small data file on your computer which may store some information about your settings or preferences when using the web site.
You can remove or block cookies, however some functionality of this web site may not work properly.
Information stored in cookies are not used for your personal identification. They are not used for another purposes than declared here.

How to manage cookies?
You can control and/or delete cookies according to your needs. You can delete all cookies stored in your device. Most of web browsers allows setting, which prevent saving of cookies. In this case you will probably need to manually adjust some settings with every browsing the web site and some functions may not work properly.

***

Cookies:
Prevádzkovateľ webovej stránky www.jj-electronic.com používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účel základné funkčnosti redakčného systému webových stránok. V dnešnej dobe je to bežne používaný nástroj.

Čo sú cookies?
Cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri prehliadaní webových stránok. Umožňuje webovej lokalite zapamätať vaše akcie a predvoľby (napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia) v priebehu určitého časového obdobia, takže ich nemusíte znova zadávať pri opätovnom prehliadaní webových stránok.

Ako používame cookies?
Naše webové stránky používajú súbory cookies na zabezpečenie základné funkčnosti redakčného systému webových stránok.
Súbory cookie môžete odstrániť alebo zablokovať, avšak v takom prípade niektoré funkcie týchto webových stránok nemusia fungovať podľa určenia.
Informácie týkajúce sa súborov cookies sa nepoužívajú na to, aby vás osobne identifikovali. Súbory cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú tu popísané.

Ako kontrolovať súbory cookies
Cookies môžete ovládať a / alebo vymazávať podľa vlastných potrieb. Môžete odstrániť všetky súbory cookies, ktoré sú už uložené v zariadení, a väčšina prehliadačov povolí nastavenia, ktoré zabraňujú ukladaniu súborov cookies. V takomto prípade budete pravdepodobne musieť manuálne upraviť niektoré nastavenia pri každom prehliadaní webových stránok a niektoré služby a funkcie.